Showing 10 from 12 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Starobielsk – miasto na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, nad rzeką Ajdar. Od września 1939 do maja 1940 mieścił się tu w budynkach poklasztornych obóz oficerów polskich wziętych do niewoli we wrześniu 1939. Połowę żołnierzy więzionych w obozie w…

W oddziale obozu Karłag (Karagandyjskij łagier)  w Spassku w okresie II Wojny Światowej przetrzymywano jeńców wojennych różnych narodowości (w tym Polaków) oraz osób represjonowanych politycznie. Obóz obejmował 110 tys. hektarów. W latach 1930-1960…

Obóz jeniecki NKWD w Griazowcu mieścił się w mieście Griazowiec pod Wołogdą, na linii kolejowej Jarosław – Wołogda, w byłym klasztorze, później domu wczasowym przedsiębiorstwa Siewierolies, ok. 8 km od miasta i stacji kolejowej. Po agresji ZSRR na…

Juchnowski przejściowy obóz NKWD mieścił się w  byłym sanatorium gruźliczym Pawliszczew (Pawliszew) Bor (często obóz identyfikowany jest pod tą nazwą). Przemieszczano przez niego wyselekcjonowanych jeńców do obozu griazowieckiego  z obozów…

W Rosji w obwodzie iwanowskim niedaleko rzeki Klaźmy, na terenie miasteczka Talicy, 30 km od miasta Juża i 47 km od stacji kolejowej Wiazniki mieścił się jużki przejściowy obóz NKWD. W obozie  przebywali jeńcy przeniesieni z zespołu Północnego obozu…

17 września sowciecki sztab generalny wydzielił 10 obozów przejściowych (dotąd istniało około 150 punktów zbornych) do przetrzymywania  wziętych do niewoli Polaków. Jednym z nich był kozielszczański obóz NKWD leżący w obwodzie połtawskim na terenie …

19 września 1939 roku komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi Ławrientij Pawłowicz Beria powołał Zarząd NKWD ZSRR do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych i nakazał utworzenie obozów dla jeńców polskich. Jednym z utworzonych na mocy tego…

Putywlski (w miejscowości Putywl’ w obwodzie sumskim na terenie Ukrainy) obóz NKWD dla polskich jeńców mieści na drodze Sumy – Głuchow 40 km od Putywla i 12 km od stacji kolejowej Tiotkino na linii Sumy – Worożba – Drużba. Komendantem obozu…

Wołogodzki (inna nazwa zaonikijewski) obóz NKWD został utworzony później niż inne obozy przejściowe NKWD. Był również jednym z mniejszych obozów. Mieścił się w pomieszczeniach zlikwidowanego domu dziecka 18 km od Wołogdy, w pobliżu osiedla…