Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917

Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917, w ramach represji za działalność polityczną lub będąc jeńcami wojennymi, setki tysięcy Polaków zostały zesłane przez władze rosyjskie na katorgę – ciężkie roboty w twierdzach, skazane na osiedlenie wraz z rodzinami (ros. поселение posielenie), zamieszkanie (ros. жителство żitielstwo), osadzenie (ros. водворение wodworienije), administracyjnie karnie wcielone do […]

Przebieg Deportacji na Sybir

Wszystkie deportacje przeprowadzane na ziemiach polskich w latach 1940 – 1941 przebiegały według podobnych schematów, różniły się jedynie skalą represji władz sowieckich. Wynikało to z centralnego uregulowania NKWD, które wydawało drobiazgowo opracowane instrukcje deportacyjne. Deportacją w każdym powiecie kierował sztab składający się z 3 – 5 funkcjonariuszy NKWD, a bezpośrednimi wykonawcami były grupy operacyjne. Zjawiały […]

Nasze male żołnierzyki / A ten nasze żołnierzyki

Nasze małe żołnierzyki na placówkach stoją /x3 i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją /x2 nic a nic. Ref. Hopajsiut, hopajsiut Hopajsiuto dana x2 Dziewczyno kochana Wczoraj spałem na kanapie Dzis na wiązce siana Do samego rana Hopajsiut I piszą do Lenina czarnym atramentem /x3 Ze się go nie boją z całym regimentem x2 […]

Rocznica „Krwawej niedzieli”

Dziś obchodzimy 73. rocznicę „Krwawej niedzieli” na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku nastąpił punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. 11 i 12 lipca  UPA zaatakowało Polaków mieszkających w 150 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim, horochowskim, […]

XXII Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa

W niedzielę, 3 lipca 2016 roku odbyła się 22. Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa na Jasną Górę. Od wielu lat w Pielgrzymce uczestniczą Kresowianie, sympatycy i przyjaciele ruchu kresowego – Polacy z kraju i spoza jego granic, których łączy dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków. Głównym […]

Wsparcie

WSPARCIE Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań. Bez tej pomocy nie jesteśmy w stanie dokumentować polskiego dziedzictwa na Kresach i wspomagać Polaków pozostałych za granicami naszego kraju. Liczy się każda złotówka. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen: Bank Zachodni WBK SA: 75 1090 1522 0000 0001 2313 8657 Dla przelewów […]

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar NKWD sprzed 76 lat. W ogrodzie Pałacu Prezydenckiego został zasadzony Dąb Pamięci […]

Początek zbrodni Katyńskiej.

Początek zbrodni Katyńskiej przypadł na 3 kwietnia 1940 roku. Wtedy to Sowieci rozpoczęli masowe mordy na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w obozachw  Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Również tego dnia ruszył pierwszy transport z Kozielska do Katynia. Wiosną 1940 roku Sowieci zabili co najmniej 21 tysięcy polskich obywateli, z czego około 10 tysięcy stanowili oficerowie wojska […]

Ludobójstwo OUN-UPA nazwane po imieniu.

2 kwietnia 2016 roku został złożony przez posłów Kukiz-15 projekt ustawy, by 11 lipca był Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. Sprawozdawcą projektu jest Wojciech Bakun – poseł pochodzący z Przemyśla. We wstępie dokumentu wnioskodawcy napisali: „Potępiając zbrodnię ludobójstwa dokonaną w czasie i po II wojnie światowej przez grupy oraz oddziały nacjonalistów ukraińskich, […]