Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917

Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917, w ramach represji za działalność polityczną lub będąc jeńcami wojennymi, setki tysięcy Polaków zostały zesłane przez władze rosyjskie na katorgę – ciężkie roboty w twierdzach, skazane na osiedlenie wraz z rodzinami (ros. поселение posielenie), zamieszkanie (ros. жителство żitielstwo), osadzenie (ros. водворение wodworienije), administracyjnie karnie wcielone do […]

Przebieg Deportacji na Sybir

Wszystkie deportacje przeprowadzane na ziemiach polskich w latach 1940 – 1941 przebiegały według podobnych schematów, różniły się jedynie skalą represji władz sowieckich. Wynikało to z centralnego uregulowania NKWD, które wydawało drobiazgowo opracowane instrukcje deportacyjne. Deportacją w każdym powiecie kierował sztab składający się z 3 – 5 funkcjonariuszy NKWD, a bezpośrednimi wykonawcami były grupy operacyjne. Zjawiały […]

Nasze male żołnierzyki / A ten nasze żołnierzyki

Nasze małe żołnierzyki na placówkach stoją /x3 i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją /x2 nic a nic. Ref. Hopajsiut, hopajsiut Hopajsiuto dana x2 Dziewczyno kochana Wczoraj spałem na kanapie Dzis na wiązce siana Do samego rana Hopajsiut I piszą do Lenina czarnym atramentem /x3 Ze się go nie boją z całym regimentem x2 […]

Krwawa Niedziela na Wołyniu

11 lipca 1943 roku,odbył się punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, przez historyków nazywany Krwawą Niedzielą na Wołyniu.   Rzeź wołyńska – krótki rys historyczny Rzeź wołyńska była akcją masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach, […]

Rzeź wołyńska – garść faktów

Zbrodnia Wołyńska – co to?   Zbrodnia Wołyńska była to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).   Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to […]

Ludobójstwo i deportacje

Andrzej Witkowski Część 1 Poniżej publikujemy pierwszą  i drugą część obszernego studium nt. ludobójstwa sowieckiego wobec Polaków w latach 1939-41, w opracowaniu prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Jest to wykład wygłoszony 9 lutego 2008 r. na sympozjum w Pucku, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 68. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Układ […]

DEPORTACJE POLAKÓW NA SYBERIĘ W XX WIEKU

GRZEGORZ KUCHARCZYK W lutym 2010 roku minęła 70. rocznica pierwszej wielkiej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (przeważnie miejscem zsyłek była Syberia), zorganizowanej przez okupacyjne władze sowieckie. Deportacje zapoczątkowywały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli, którzy znaleźli się na „nie-ludzkiej ziemi” z jednym tytułem winy: w dniu 17 września 1939 roku byli obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Długa […]