Procedura uzyskania rekompensaty

Poniższe informacje dotyczą osób wnioskujących o rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. lub które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. […]

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo upływu ponad pół wieku sprawa rekompensat przysługujących Polakom przymusowo wysiedlonym w latach 1944-1952 z terenów należących przed wybuchem II Wojny Światowej w granicach II RP nadal nie została w pełni rozwiązana. Obecnie kwestie rekompensat za mienie zabużańskie reguluje ustawa z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości […]

Komunikat nr 1/2014 w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

http://msp.gov.pl/pl/zadoscuczynienie­i­rek/roszczenia­zabuzanskie/realizacja­wyplat- reko/27352,Komunikat­nr­12014­w­sprawie­wyplat­rekompensat­z­tytulu­pozostawienia- nieruchom.html Ministerstwo Skarbu Państwa uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w styczniu 2014 r. 318 rekompensat na łączną kwotę 45 314 417,17 zł. Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK następującą liczbę […]