Showing 10 from 73 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Obóz w Borowiczach został utworzony w 1939 r. W czasie wojny więziono w nim przeważnie Niemców – jeńców wojennych. Po wkroczeniu do Polski w 1944 r. Armii Czerwonej obóz w Borowiczach zapełnił się Polakami. Pośród ok. 16 tys. więźniów różnej…

Pomnik został odsłonięty 20 listopada 2011 i upamiętnia byłych mieszkańców  Ejszyszków i okolic, którzy w latach 1939 – 1959 zginęli, zostali wywiezieni lub zmuszeni do opuszczenia ojczystych stron. Strukturę pomnika stanowi krzyż z tablicami…

Pomnik upamiętniający powstanie styczniowe został wzniesiony na centralnym placu miasteczka. Pomnik to dwie granitowe stele symbolizujące dwa narodowe państwa: Polskę i Litwę, które zaczęły powstawać w wyniku działań powstańczych, ustawione na…

Koniuchy to niewielka wioska położona na Litwie w gminie Soleczniki, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Białorusią. Przed II wojną światową znajdowała się na terytorium Polski, w powiecie lidzkim, w gminie Bieniakonie. W nocy z 29 na 30 stycznia…

Położona w głębi Puszczy Rudnickiej wieś Niewoniańce przez cały okres wojenny znajdowała się w centrum walk partyzanckich. Podobnie jak i większość mieszkańców ziemi podborskiej niewoniańczanie byli powiązani z oddziałami Armii Krajowej, wspierali…

  Wieś Stryjówka leży nieopodal miejscowości Jeziory w powiecie grodzieńskim. Na cmentarzu  znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy VIII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego. Na niej wzniesiony jest kamienny obelisk z metalowym krzyżem u góry. W…

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie – cmentarz wojskowy w Charkowie, w rejonie kijowskim, na Piatichatkach, wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka. Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich; spoczywa na…