Showing 10 from 19 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Pomnik został odsłonięty 20 listopada 2011 i upamiętnia byłych mieszkańców  Ejszyszków i okolic, którzy w latach 1939 – 1959 zginęli, zostali wywiezieni lub zmuszeni do opuszczenia ojczystych stron. Strukturę pomnika stanowi krzyż z tablicami…

Pomnik upamiętniający powstanie styczniowe został wzniesiony na centralnym placu miasteczka. Pomnik to dwie granitowe stele symbolizujące dwa narodowe państwa: Polskę i Litwę, które zaczęły powstawać w wyniku działań powstańczych, ustawione na…

  Wieś Stryjówka leży nieopodal miejscowości Jeziory w powiecie grodzieńskim. Na cmentarzu  znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy VIII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego. Na niej wzniesiony jest kamienny obelisk z metalowym krzyżem u góry. W…

Dubicze – wieś w rejonie orańskim, na skraju Puszczy Rudnickiej. Na cmentarzu w Dubiczach spoczywają żołnierze VI Wileńskiej Brygady AK, którzy polegli 7 maja 1944 r. w walkach z litewskimi formacjami policyjnymi oraz żołnierze Zgrupowania AK…

Radoszkowice  to osiedle typu miejskiego w rejonie mołodeczańskim obwodu mińskiego. Do 1793 w granicach I Rzeczypospolitej, później w zaborze rosyjskim. W latach miedzywojennych ponownie w granicach Polski – mieściła się tutaj siedziba…

Budki Wojtkowickie (Kamieńskie) to wieś na Ukainie w obwodzie rówieńskim położona na północ od Rokitna. Znajduje się tutaj pomnik upamiętniający zamordowanie ponad 500 osób narodowości polskiej zamordowanych w 1943 roku. Został on uroczyście…

Borszczówka to nieistniejąca już kolonia na Ukrainie w rejonie hoszczańskim, w obwodzie rówieńskim. W czasach II Rzeczpospolitej kolonia ta leżała w granicach Polski w gminie Hoszcza, w powiecie rówieńskim, w województwie wołyńskim. Od południa i…

Wola Ostrowiecka to nieistniejąca obecnie polska wieś, zniszczona podczas rzezi wołyńskiej w 1943 roku przez oddział UPA. Miejsce, gdzie leżała Wola Ostrowiecka, znajduje się współcześnie na terytorium Ukrainy w obwodzie wołyńskim, kilkanaście…