Showing 10 from 73 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Kalinin od 1990 roku Twer to  miasto obwodowe w Rosji, port nad Wołgą, przy ujściu Twercy. Wiosną 1940 NKWD wymordowało w swojej siedzibie w Twerze około 6300 polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej…

Na cmentarzu parafialnym we wsi Rudniki w rejonie solecznickim, na miejscu drewnianego, spróchniałego krzyża stanął nowy, kamienny pomnik pamięci ofiar mordu w Katyniu. Inicjatorem wzniesienia pomnika poległym w 1940 roku na ziemi smoleńskiej…

Neja – miasto w obwodzie  kostromskim nad rzeką Neją. Pochowani są tutaj Polacy, którzy w latach 1940-1946 zmarli w obozach radzieckich. W trakcie pierwszych deportacji 1940 roku w rejon Neji trafiło ponad 1,2 tysiąca Polaków. Ponad tysiąc z…

Karabasz – miasto około 100 km. na zachód od Czelabińska, przy drodze do Jekaterinburga. Polscy zesłańcy trafili do Karabasza już po pierwszych deportacjach 10 kwietnia 1940 roku. Skierowani zostali do pracy, w jednej 5 kopalni miedzi lub przy…

Czelebińsk – miasto nad  rzeką Miass w Rosji, na Uralu. Na placu głównym, na ścianie gmachu, w którym w 1942 r. znajdowała się Delegatura Ambasady RP w ZSRR (która zajmowała się opieką nad obywatelami polskimi obwodów Czelabińskiego i…

W Łozowej położonej w dawnym powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego UPA  dokonało zbrodni na ludności polskiej w nocy z 28.12.1944. We wsi nie działała samoobrona jednak mieszkańcy, w trakcie ataku próbowali się bronić używając …

Moczulanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie berezieńskim. Niedyś była to wiejska osada z dobrze rozwiniętym przemysłem wydobywczym, ze względu na obecnośc złóż granitu i kaolinu na jej terenie. Wydobywane minerały były…

W miejscowości Jangi-Jul mieścił się sztab armii gen. Andersa. W związku z dużą śmiertelnością wśród żłonierzy i ludności cywilnej podążającej za oddziałami Armii w Jangi-Jul powstał polski cmentarz.  Po wojnie został on zlikwidowany. Dziś stoi tam…

Drużkopol to dawne miasteczko na Ukrainie na terenie rejonu horochowskiego w obwodzie wołyńskim. Obecnie stanowi część wsi Żurawniki. W czasach II Rzeczypospolitej Drużkopol należał do gminy Brany w powiecie horochowskim w woj. wołyńskim i liczył w…

Przyklasztorny cmentarz o powierzchni 2 hektarów pełnił funkcję nektropolii dla kilku arystokratycznych rodzin  rosyjskich.  Obecnie powstaje tam Memoriał Pojednania Narodowego i Zgody. Znajdują się tam również symboliczne groby ostatniego dowódcy…