Zesłańcy. Sybiracy. Deportowani. Białostockie losy., Białystok 2012

Exiles. Sibiraks. Deportees. Białystok fate, Białystok 2012.


Reżyseria / Direction: Monika Andrulewicz
Reporter: Monika Kościukiewicz
***
Relacje osób deportowanych w latach 1940-41, układające się w chronologiczną opowieść o polskich zesłańcach. Film przygotowany przez pracowników i wolontariuszy (Ruch Artystyczny SFoRA) Muzeum Wojska w Białymstoku.

Movie was produced by employees and volunteers (Artistic Movement SFoRA) of Army Museum Białystok based on testimonies of deportees.
***
(…) Nie wolno było nam brać nic. Tylko co mieli na sobie, chleb, ubranie, poduszki, pierzynę, kołdry i tyle (…) Oni pakowali nam rzeczy. Bo gdzie zajeżdżali – cały czas było tylko powtarzanie: 'burżuje”, że bogacze (…) Nie żegnali nas najbliżsi, bo oni o tym nie wiedzieli.(…)

(…) It was forbidden to take anything. Only that we wear, bread, clothes, pillows, quilt… They packed our things. They were repeating all the time — bourgeoisie, nabobs… There were no time for farewell, nobody knows about that…”