Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917

Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim – w latach 1721–1917, w ramach represji za działalność polityczną lub będąc jeńcami wojennymi, setki tysięcy Polaków zostały zesłane przez władze rosyjskie na katorgę – ciężkie roboty w twierdzach, skazane na osiedlenie wraz z rodzinami (ros. поселение posielenie), zamieszkanie (ros. жителство żitielstwo), osadzenie (ros. водворение wodworienije), administracyjnie karnie wcielone do […]

Przebieg Deportacji na Sybir

Wszystkie deportacje przeprowadzane na ziemiach polskich w latach 1940 – 1941 przebiegały według podobnych schematów, różniły się jedynie skalą represji władz sowieckich. Wynikało to z centralnego uregulowania NKWD, które wydawało drobiazgowo opracowane instrukcje deportacyjne. Deportacją w każdym powiecie kierował sztab składający się z 3 – 5 funkcjonariuszy NKWD, a bezpośrednimi wykonawcami były grupy operacyjne. Zjawiały […]

Nasze male żołnierzyki / A ten nasze żołnierzyki

Nasze małe żołnierzyki na placówkach stoją /x3 i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją /x2 nic a nic. Ref. Hopajsiut, hopajsiut Hopajsiuto dana x2 Dziewczyno kochana Wczoraj spałem na kanapie Dzis na wiązce siana Do samego rana Hopajsiut I piszą do Lenina czarnym atramentem /x3 Ze się go nie boją z całym regimentem x2 […]

Hymn Sybiraków

Słowa: Marian Jonkajtis Muzyka: Czesław Majewski. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Z rezydencji, białych dworków i chat Myśmy wciąż do Niepodległej szli Szli z uporem, ponad dwieście lat! Wydłużyli drogę carscy kaci Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak I w kajdanach szli Konfederaci Mogiłami znacząc polski trakt… Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch, Szkół, […]

Szlak Nadziei – Armia Andersa

Na uruchomionej przez platformie http://armiaandersa.pl/ powstaje interaktywna mapa Szlaku Nadziei, jak również zbiór świadectw, stanowiących uzupełnienie książki prof. Daviesa. Projekt umożliwia jedyne w swoim rodzaju zaangażowanie szerokiej społeczności w rekonstrukcję wydarzeń historycznych. Film „Wielka Droga” 1946

XV Jubileuszowy Zjazd Sybiraków-Afrykańczyków

Projekt „Organizacja Jubileuszowego XV Zjazdu Członków Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem” oraz obchodów 25-lecia Towarzystwa ”Klubu pod Baobabem” we Wrocławiu”. Zadanie dofinansowane przez Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych. Około 150 osób przyjechało z Polski, a także z Kanady i Wielkiej Brytanii na XV Jubileuszowy Zjazd Sybiraków-Afrykańczyków, zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem” we Wrocławiu […]

Komunikat nr 1/2014 w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

http://msp.gov.pl/pl/zadoscuczynienie­i­rek/roszczenia­zabuzanskie/realizacja­wyplat- reko/27352,Komunikat­nr­12014­w­sprawie­wyplat­rekompensat­z­tytulu­pozostawienia- nieruchom.html Ministerstwo Skarbu Państwa uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w styczniu 2014 r. 318 rekompensat na łączną kwotę 45 314 417,17 zł. Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK następującą liczbę […]

Ludobójstwo i deportacje

Andrzej Witkowski Część 1 Poniżej publikujemy pierwszą  i drugą część obszernego studium nt. ludobójstwa sowieckiego wobec Polaków w latach 1939-41, w opracowaniu prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Jest to wykład wygłoszony 9 lutego 2008 r. na sympozjum w Pucku, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 68. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Układ […]