„Sybiracy” – epizod 2 – początek wojny

Druga część wywiadu z Jadwigą Kamińską i Antonim Monwid – rodzeństwem, które swoje dzieciństwo spędziło na Sybirze.
Wywiad został przeprowadzony w ramach działalności Fundacji Ziarna Ocalenia.