„Sybiracy” – epizod 1 – z Litwy do Polski


Pierwsza część wywiadu z Jadwigą Kamińską i Antonim Monwid – rodzeństwem, które swoje dzieciństwo spędziło na Sybirze.
Wywiad został przeprowadzony w ramach działalności Fundacji Ziarna Ocalenia.