Komunikat nr 1/2014 w sprawie wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

http://msp.gov.pl/pl/zadoscuczynienie­i­rek/roszczenia­zabuzanskie/realizacja­wyplat-
reko/27352,Komunikat­nr­12014­w­sprawie­wyplat­rekompensat­z­tytulu­pozostawienia-
nieruchom.html

Ministerstwo Skarbu Państwa uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w styczniu 2014 r. 318 rekompensat na łączną kwotę 45 314 417,17 zł.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK następującą liczbę nowych pozycji rejestrowych, stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osoby uprawnionej:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ­ 31

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ­ 25

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ­ 19

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ­ 16

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ­ 11

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ­ 25

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ­ 21

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ­ 1

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ­ 18

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ­ 25

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ­ 2

Warmińsko­Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ­ 62

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ­ 10

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ­ 52

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku

prowadzenia wypłat do końca grudnia 2013 r. ogółem 54 286 rekompensat na kwotę 2 829 136

503,30 zł. W roku 2013 wypłacono łącznie 5 480 rekompensat na kwotę 453 054 772,29 zł.

Data publikacji : 02.01.2014

Opublikowane przez : Łukasz Sawa

Autor dokumentu : Departament Reprywatyzacji i Rekompensat