Rocznica „Krwawej niedzieli”

Dziś obchodzimy 73. rocznicę „Krwawej niedzieli” na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku nastąpił punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. 11 i 12 lipca  UPA zaatakowało Polaków mieszkających w 150 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim, horochowskim, […]

XXII Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa

W niedzielę, 3 lipca 2016 roku odbyła się 22. Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa na Jasną Górę. Od wielu lat w Pielgrzymce uczestniczą Kresowianie, sympatycy i przyjaciele ruchu kresowego – Polacy z kraju i spoza jego granic, których łączy dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków. Głównym […]

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar NKWD sprzed 76 lat. W ogrodzie Pałacu Prezydenckiego został zasadzony Dąb Pamięci […]

Początek zbrodni Katyńskiej.

Początek zbrodni Katyńskiej przypadł na 3 kwietnia 1940 roku. Wtedy to Sowieci rozpoczęli masowe mordy na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w obozachw  Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Również tego dnia ruszył pierwszy transport z Kozielska do Katynia. Wiosną 1940 roku Sowieci zabili co najmniej 21 tysięcy polskich obywateli, z czego około 10 tysięcy stanowili oficerowie wojska […]

Ludobójstwo OUN-UPA nazwane po imieniu.

2 kwietnia 2016 roku został złożony przez posłów Kukiz-15 projekt ustawy, by 11 lipca był Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. Sprawozdawcą projektu jest Wojciech Bakun – poseł pochodzący z Przemyśla. We wstępie dokumentu wnioskodawcy napisali: „Potępiając zbrodnię ludobójstwa dokonaną w czasie i po II wojnie światowej przez grupy oraz oddziały nacjonalistów ukraińskich, […]

Nowelizacja Karty Polaka w Sejmie

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Starać się o nią mogą osoby zamieszkujące 15 Państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR (na ich terenie nie […]

Dzieci tułacze

Dwuczęściowa, wstrząsająca opowieść o losach polskich dzieci wywożonych przez Sowietów w czasie II wojny światowej do łagrów Syberii. Film ukazuje tragedię dzieci, dojrzewających w przyspieszonym trybie, patrzących na cierpienie i śmierć bliskich.

Procedura uzyskania rekompensaty

Poniższe informacje dotyczą osób wnioskujących o rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. lub które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. […]

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo upływu ponad pół wieku sprawa rekompensat przysługujących Polakom przymusowo wysiedlonym w latach 1944-1952 z terenów należących przed wybuchem II Wojny Światowej w granicach II RP nadal nie została w pełni rozwiązana. Obecnie kwestie rekompensat za mienie zabużańskie reguluje ustawa z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości […]