Nowelizacja Karty Polaka w Sejmie

Nowelizacja Karty Polaka w Sejmie

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Starać się o nią mogą osoby zamieszkujące 15 Państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR (na ich terenie nie jest uznawane podwójne obywatelstwo). Karta Polaka ułatwia podróż po Polsce i szukanie pracy na terytorium RP.  Nowelizacja obejmuje zmianę urzędów, w których będzie można się starać o przyznanie karty Polaka – mają to być urzędy wojewódzkie, a nie jak dotychczas polskie konsulaty. Nowelizacja zwalnia również posiadaczy Karty Polaka z opłat urzędowych podczas starania się o wizę i obywatelstwo. Wprowadzane przez nowelizację zmiany docelowo mają ułatwić osiedlanie się w Polsce posiadaczą Karty.

Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm jednomyślnie 1 kwietnia 2016 roku. Teraz nad ustawą głosować będzie Senat.

Źródło:
http://www.studiowschod.pl