Rocznica „Krwawej niedzieli”

Rocznica „Krwawej niedzieli”

Dziś obchodzimy 73. rocznicę „Krwawej niedzieli” na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku nastąpił punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. 11 i 12 lipca  UPA zaatakowało Polaków mieszkających w 150 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. W następnych dniach masakry były kontynuowane. Zbrodnia dokonana przez oddziały UPA w latach 1942-1945 pochłonęła wg danych IPN około 100 tysięcy ofiar.