Showing 9 from 19 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Wilejka obecnie miasto na Białorusi – leży w obwodzie mińskim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1599 roku. Do  terytorium I RP Wilejka należała do czasu III rozbioru Polski, wtedy to miejscowość znalazła się w zaborze rosyjskim. W…

Dokszyce leżą nad rzeką Berezyną w obwodzie witebskim na Białorusi. Pierwsze wzmianki o wsi Dokszyce pochodzą z 1407 roku. Po II  rozbiorze Polski wieś znalazła się pod zaborem rosyjskim. W latach międzywojennych Dokszyce należały do Polski. Po…

Draguny leżą w pobliżu granicy białorusko-łotewskiej  w obwodzie witebskim na Białorusi. Cmentarz wojenny został założony na planie prostokąta, pierwotnie był ogrodzony. Do czasów obecnych z ogrodzenia pozostały tylko słupki. Kwatera wojenna składa…

W dawnej osadzie wojskowej, dzisiaj już nieistniejącej miejscowości na skraju pola usytuowany jest pomnik w kształcie stelli zwieńczony krzyżem. Na pomniku znajduje się napis: OD POWIETRZA GŁODU, OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE OS. WOJSK.…

W centrum wsi przy drodze ustawione są dwa krzyże: wysoki metalowy, a obok niego Krzyż Fundacji Straży Mogił Polskich z Wrocławia. Postawiono je w celu upamiętnienia miejsca bohaterskiej walki 101 pułku ułanów z Rezerwowej Brygady Kawalerii „…

Koropczyce leża na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, około 7 km na południowy-zachód od Grodna.  Kilkadziesiąt metrów od drogi wyjazdowej z Koropczyc w kierunku Bruzgów, po lewej stronie, tuż obok jeziora stoi prosty, około 2 metrowy, metalowy…

Kulbaki to wieś leżąca na Białorusi w obwodzie Grodzieńskim, około 2 km na północny-wschód od Grodna. II Wojna Światowa. Obrona Grodna we wrześniu 1939 roku. Na cmentarzu parafialnym obok wejścia znajduje się zbiorowa mogiła żolnierzy Wojska…

Podłabienie to wieś na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim. Leży przy drodze z Grodna do Sopoćkiń.  We wsi znajduje się pomnik wykonany z kamienia, umieszczony na trójstopniowym postumencie, zakończony metalowym,…

Wieś Sawiolówka leży na Białorusi około 23 km na południowy-wschód od Grodna. W centralnej części wsi, na betonowym postumencie znajduje się metalowa tablica upamiętniająca miejscowych bohaterów z września 1939 roku. Na tablicy znajduje się napis w…