Cmentarze, na którym spoczywają Polacy

Showing 10 from 184 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order

Powstanie listopadowe 1830-1831 Na cmentarzu katolickim przy głównej alei znajduje się mogiła ziemna, a na niej prosty, żeliwny krzyż usytuowany na postumencie. Na trzonie postumentu umieszczona jest tablica inskrypcyjna z napisem: Ś.P. MICHAŁ…

Pomiędzy Dębową a Czeszczewlanami znajduje się miejsce nazywane „lisimi górami”. W listoapdzie 2014 roku postawiono tutaj metalowy krzyż w miejscu śmierci dowódcy Obwodu nr 10 Mieczysława Niedzieńskiego „Mena” i rozbicia…

Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku Po lewej stronie alei głównej znajduje się kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku. Od strony alei, staraniem Konsulatu Generalnego RP w Grodnie,  umieszczona jest metalowa tabliczka z inskrypcją: KWATERA…

Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku. W lewej części cmentarza znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Obok kwatery umiejscowiona jest stella wykonan ze sztucznego kamienia. Znajduje się na…

Indura to wieś na Białorusi w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego leżąca 25 km na południe od Grodna. W czasach II Rzeczypospolitej Indura była siedzibą gminy wiejskiej. Wcześniej było to miasteczko w powiecie grodzieńskim. Powstanie…

Jeziory to wieś na Białorusi leżąca w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim. W czasach II Rzeczypospolitej pod względem administracyjnym należała do województwa białostockiego. Była siedzibą wiejskiej gminy Jeziory. Na starym katolickim…

Jurewicze to wieś na Białorusi leżąca w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego. W czasach II Rzeczypospolitej znajdowała się ona w granicach państwa polskiego w województwie białostockim w powiecie grodzieńskim. Przy drodze do Żydomlii znajduje…

Kadysz to wieś na Białorusi w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego. W czasach II Rzeczypospolitej wieś leżała w granicach Polski w województwie białostockim, w powiecie augustowskim. 21 maja 1863 r. oddział powstańczy pod dowództwem płk Józefa…

Kalety to wieś na Białorusi, niedaleko Grodna przy granicy z Polską i Republiką Litewską. W dwudziestoleciu międzywojennym w Kaletach stacjonowało dowództwo 3 Kompanii Batalionu KOP „Sejny”. W okresie kampanii wrześniowej, po agresji…

Kulbaki to wieś leżąca na Białorusi w obwodzie Grodzieńskim, około 2 km na północny-wschód od Grodna. II Wojna Światowa. Obrona Grodna we wrześniu 1939 roku. Na cmentarzu parafialnym obok wejścia znajduje się zbiorowa mogiła żolnierzy Wojska…