Nowelizacja Karty Polaka w Sejmie

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Starać się o nią mogą osoby zamieszkujące 15 Państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR (na ich terenie nie […]

Dzieci tułacze

Dwuczęściowa, wstrząsająca opowieść o losach polskich dzieci wywożonych przez Sowietów w czasie II wojny światowej do łagrów Syberii. Film ukazuje tragedię dzieci, dojrzewających w przyspieszonym trybie, patrzących na cierpienie i śmierć bliskich.

Procedura uzyskania rekompensaty

Poniższe informacje dotyczą osób wnioskujących o rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. lub które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. […]

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo upływu ponad pół wieku sprawa rekompensat przysługujących Polakom przymusowo wysiedlonym w latach 1944-1952 z terenów należących przed wybuchem II Wojny Światowej w granicach II RP nadal nie została w pełni rozwiązana. Obecnie kwestie rekompensat za mienie zabużańskie reguluje ustawa z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości […]

Kamieniec Podolski

Kamieniec Podolski miasto na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, nad Smotryczem. Kresy I Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku II Rozbioru Polski w 1793 roku znalazł się pod zaborem rosyjskim. Po 1920 roku znalazł się w granicach Ukrainy. Film z serii Geografia Europy z roku 1920 nakręcony w Kamieńcu Podolskim.

Wieś wołyńska w kolorze – 1937

Film przedstawia wizytę u rodziny na wsi na Wołyniu. Film został nakręcony przez polskich emigrantów odwiedzających swoją rodzinę na Wołyniu w 1937 roku. Rodzina ta nie zostanie zabita przez UPA. Zginie z rąk Niemców w 1942 roku.