Address & Contact

Our Address

Niżnij Nowgorod

GPS

56.2965039, 43.936058900000035

Web

19 września 1939 roku komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi Ławrientij Pawłowicz Beria powołał Zarząd NKWD ZSRR do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych i nakazał utworzenie obozów dla jeńców polskich. Jednym z utworzonych na mocy tego postanowienia  był orański obóz NKWD, znajdujący się niedaleko miasta Bogorodzk i linii kolejowej Arzmas – Gorki. Mieścił się on w byłym klasztorze. Został przygotowany dla 6000 jeńców. Był to obóz  przejściowy. Komendatem obozu był st. por. bp I. Sorokin, a rolę komisarza sprawował por. bp W. p. Kuźniecow.