Address & Contact

Our Address

Juchnow

GPS

54.7403071, 35.23118279999994

Web

Juchnowski przejściowy obóz NKWD mieścił się w  byłym sanatorium gruźliczym Pawliszczew (Pawliszew) Bor (często obóz identyfikowany jest pod tą nazwą). Przemieszczano przez niego wyselekcjonowanych jeńców do obozu griazowieckiego  z obozów specjalnych. Zostali tutaj również zgromadzeni polscy internowani z krajów nadbałtyckich. W styczniu 1941 r. było ich 2752, z których wiosną 1941 r. wywieziono do obozu ponojskiego 2495 osób. 5 lipca 1941 r. cały juchnowski obóz liczący wtedy 1300 osób ewakuowano do obozu griazowieckiego. Komendantem obozu był mjr bp Filip Josifowicz Kadyszew, a komisarzem batalionowym Ewel Sołomonowicz Gilczienok.