Address & Contact

Our Address

Jampol

GPS

48.246625590713826, 28.2843017578125

Web
Cmentarz w Jampolu jest równie stary jak samo miasto. Najstarsze pochówki w tej części w miasta sięgają jeszcze czasów rzymskich. Na początku XX wieku rozkopano tu kurhan jednego z wodzów sarmackich. W części katolickiej jego najstarszą część określa położenie kaplicy pogrzebowej z początków XVII wieku.
Cmentarz w Jampolu jest położony przy wylocie drogi na Krzyżopol i Soroki. Obejmuje wielki obszar – 750 metrów długości i ok 200 m szerokości. Cmentarz katolicki obejmuje obszar ok 350×200 metrów. Liczba pochówków ze względu na zalesienie jest trudna do okreslenia. Wedle obliczeń odkrytego terenu, pochowanych tutaj jest to minimum 2000 osób. W większości są to pochówki z początku XIX wieku.
Centralnym miejscem częsći katolickiej jest XVII wieczna kaplica. Niestety jest ona zniszczona w znacznym stopniu; w sporej części splądrowana. Przed kaplicą znajdują się pochówki miejscowej szlachty m. in Jaroszyńskich, Moszyńskich i innych.Po jego prawej stronie rozpościerają się najstarsze odkryte pochówki. Są to pochówki ksiezy; zarówno katolickich, jak i ormiańskich i unickich. Najstarszym jest tablica w ziemi po stronie wschodniej ks. Ferdynanda Janickiego z 1800 r, ks Władysława hr. Kossowskiego z 1922 r i inne.

Za kaplicą rozpoczynają się pochówki z krzyżami charakterystycznymi dla Podola, tzw. krzyżami kozackimi. Charakterystyczne dla cmentarza jampolskiego jest to że znaczna ich część jest pokryta transkrypcjami łacińskimi.
Na zboczu cmentarza w jego południowej części na wysokości zakładu kamieniarskiego został pochowany Konstanty Sarnecki. Grobowiec wykonany jest z czarnego granitu. Jedynie popiersie jest wykonane z białego marmuru. Stan ogólny grobowca jest dobry. Zbudowany jest w formie prostokątnego mauzoleum o wymiarach 8X4,5 m. Przedstawia cokół z wygrawerowaną lirą z roślinnymi ornamentami oraz napisem:
,,Żył dobrze czyniąc”
,,Konstanty Korwin Sarnecki 1863-1911″
Cokół ma wymiary 121 cm wysokości, 106cm szerokości. Po jego prawej i lewej stronie znajdują się bogato zdobione stelle ze żłobieniami na planowe nasadzenia. Stelle mają wymiar 106,5 cm długości, 76 cm wysokości, 40 cm szerokości. Stelle są bogato ornamentowane motywami roślinnymi i zwierzęcymi.Cokół i stelle otoczone są granitowymi kolumnami, w liczbie dwunastu, ornamentowanymi motywami roślinnymi. Kolumny mają wymiary 38 cm szerokości, 106 cm wysokości. Kolumny( w liczbie 6) są rozrzucone na zboczu, jedna z nich jest grawerowana sygnaturą zakładu kamieniarskiego ,,Jan Rudnicki, Warszawa”. Kolumny są łączone ręcznie kutymi łańcuchami z metalu wzmocnionymi ołowiem  przy łączeniach.

Za cokołem leży mocno zniszczone popiersie wykonane z białego marmuru, prawdopodobnie przedstawiające Konstantego Sarneckiego. Brakuje co najmniej jednego jego elementu (podstawy).

Wnętrze grobowca jest splądrowane przez hieny cmentarne (rozbita i podziurawiona od uderzeń trumna, rozrzucone szczątki, porozrzucane fragmenty krypty i zdobionej trumny). Wymiary krypty to 3m szerokości, 7m długości, 5m wysokości. Posiada sklepienie kolebkowe. Przed wejściem do grobowca znajduje się wykop (od strony południowo-zachodniej) o wymiarach 1,5m szerokości, 1,5m długości.

Grobowiec wykonany w stylu secesji o wysokim kunszcie artystycznym. Jest to praca ręczna. Autor, Jan Rudnicki był wybitnym kamieniarzem, z jego warsztatu wyszło wiele pomników do dzisiejszego dnia stojących na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Materiał  z którego powstało muzoleum, wydobyto poza terenami dzisiejszej Ukrainy. Według informacji mieszkańców został on przetransportowany rzeką Dniestr z Warszawy.