Deportacje na „nieludzką ziemię” – dokument

Poniższy dokument to rzetelnie przedstawiona historia tego co przeszli zesłańcy z Kresów Wschodnich dzięki „uprzejmości” ZSRR. Wypowiedzi osób, które przeżyły piekło „nieludzkiej ziemi” są dodatkowo wzbogacone o materiały archiwalne w postaci zdjęć, dokumentów, a także tabel, gdzie zawarto szczegółowe informacje o deportowanych.