Sybirak – rozmowa z dziadkiem

Rozmowa, którą przeprowadził autor ze swoim dziadkiem – Edwardem Kabałą, który w wieku 4 lat wraz z całą rodziną został deportowany na Sybir. Nagranie odbyło się w 74 rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir. —– Dziadek w filmie, mówi, że urodził się na Białorusi tak naprawdę urodził się w Polsce, tylko w tym momencie tereny […]

Zesłańcy. Sybiracy. Deportowani. Białostockie losy., Białystok 2012

Exiles. Sibiraks. Deportees. Białystok fate, Białystok 2012. Reżyseria / Direction: Monika AndrulewiczReporter: Monika Kościukiewicz***Relacje osób deportowanych w latach 1940-41, układające się w chronologiczną opowieść o polskich zesłańcach. Film przygotowany przez pracowników i wolontariuszy (Ruch Artystyczny SFoRA) Muzeum Wojska w Białymstoku.Movie was produced by employees and volunteers (Artistic Movement SFoRA) of Army Museum Białystok based on […]