Showing 10 from 73 Items

Count:
Sort by:
Order:

II WOJNA ŚWIATOWA Po prawej stronie od wejścia na cmentarz parafialny usytuowana jest zbiorowa mogiła 101. pułku ułanów Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. Polegli oni w bitwie z sowieckimi jednostkami pancernymji pod Kodziowicami…

W lesie tuż za wsią znajduje się mogiła żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku. Całość otoczona jest metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem. Mogiłę stanowi betonowy nagrobek z metalalowym krzyżem, na którym umieszczona jest tablica z napisem: …

Na cmentarzu parafialnym, nieopodal wejścia znajduje się grób ziemny otoczony metalowym ogrodzeniem. Jest to zbiorowa mogiła pomordowanych przez NKWD mieszkańców wsi Kuźmicze. W centralnej części mogiły umieszczony jest granitowy pomnik w kształcie…

We wsi znajduje się zbiorowa mogiła polskiej ludności cywilnej zamordowanej przez Niemców w 1943 roku. Według relacji Aleksandry Korec mieszkańcy zostali rozstrzelani 18 września 1943 w odwecie za zabicie przez partyzantów niemieckiego gajowego.…

Żydomla to wieś leżąca na  Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim – około 18 km na wschód od Grodna. Do 1945 roku leżala w granicach administracyjnych Polski  w województwie białostockim, w powiecie grodzieńskim. Po prawej…

Na środku leśnej polany, około 3 km za Bobrowiczami znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1944 roku. Na podmurowanym kwadracie umieszczony jest 2 metrowy pomnik w kształcie piramidy zakończony metalowym krzyżem. Na górnej…

Dyndyliszki to wieś położona nieopodal Iwia. We wsi przy drodze znajduje się miejsce pochówku żołnierzy I/77 pp AK poległych 24 VI 1944 roku w walce z Niemcami.  Na mogile ziemnej postawiony ok. 4-metrowy drewniany krzyż. Na umieszczonej na krzyżu…

Iwie to miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, leżące około 158 km od Grodna. Miejscowość znana jest jako największe na Białorusi skupisko Tatarów. Została założona w XV w. przy dworze książąt litewskich w granicach Wielkiego Księstwa…

Lipniszki to wieś leżąca na Białorusi w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego. W ramach insurekcji kościuszkowskiej doszło do bitwy po Lipiszkami w 1794 roku. 17 kwietnia 1919 roku w Lipniszkach odbyła się bitwa pomiędzy 7 Pułkiem Ułanów…

W lewej bocznej nawie kościoła pod wezwaniem św. Szymona Judy Tadeusza znajduje się wykonana z brązu tablica pamiątkowa. Górna część tablicy kształtem przypomina krzyż maltański z symbolem orła i Polski Walczącej. Na krzyżu umieszczony jest napis: …