Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku

Po lewej stronie alei głównej znajduje się kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku. Od strony alei, staraniem Konsulatu Generalnego RP w Grodnie,  umieszczona jest metalowa tabliczka z inskrypcją:

KWATERA ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

1920 R.

Na płycie ze sztucznego kamienia ustawiony jest wysoki metalowy krzyż. Pod nim na niskiej podmurówce usytuowana jest tabliczka z napisem:

BIEZIMIENNYM BOHATEROM

POLEGŁYM W WALCE

O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

W GRODNIE 1920 R.

Z.S. PRZY WYTW. P.M.T. W GRODNIE

Pochowani są tutaj żołnierze z oddziałów gen. Stefana Mokrzyckiego i gen. Lucjana Żeligowskiego walczące w dniach 18-23 lipca 1920 roku z nacierającym 3. Korpusem Kawalerii bolszwickiej.

Ilość spoczywających w kwaterze żołnierzy nie jest znana.

Obrona Grodna w 1939 roku

Cmentarz franciszkański. Mogiła młodzieży poległej w obronie Grodna.Tuż przy murze, po lewej stronie od wejścia znajduje się zbiorowa mogiła młodzieży broniącej miasta we wrześniu 1939 roku. Jest to grób ziemny z metalowym krzyżem, na którym znajduje się tabliczka z inkrypcją:

Ś. + P.

STUDENCI POLEGLI

W WALCE ZA GRODNO

W 1939R.

Oddziały Armii Czerwonej wkrazcające do miasta dokonywały szeregu egzekucji na młodzieży broniącej Grodna. Sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy miasta świetnie obrazują wspomnienia Józefa Repuchy:

Dnia 26.IX.1939 r. osobiście stwierdziłem mogiłę masowej egzekucji młodzieży szkolnej obojga płci, znajdującej się na 4 km drogi państwowej Grodno – Indura, po prawej stronie drogi w odległości 250m. We wspomnianej mogile znajdowało się około 20 osób.

Na ścianie kaplicy cmentarnej znajduje się tablica pamiątkowa ku czci pamięci ofiar II Wojny Światowej. Została ona umieszczona dzięki staraniom Zjednoczenia Macierzy Społecznego Polska Macierz Szkolna 1 września 1998 roku. Tablica wykonana jest z czarnego granitu. Znajduje się na niej napis:

PAMIĘCI GRODNIAN, KTÓRZY ZGINĘLI

ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ W HITLEROWSKICH I

STALINOWSKICH OBOZACH ZAGŁADY, NA

FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ, ZOSTALI

ZAMORDOWANI W WIĘZIENIACH

GRODZIEŃSKICH ORAZ NA FORTACH W

POBLIŻU WSI NAUMOWICZE

1999 R. RODACY.

 

 

 

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

Cmentarz Franciszkański, ул. Пучкова, Grodno, Białoruś

GPS:

53.6590852, 23.824764500000015

Web: